Mostové žeriavy

            Konštrukcia je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na zdvíhanie ťažkých bremien s nosnosťou až 250 ton. Možnosti prevedenia mostových žeriavov sú jednonosnikové žeriavy alebo dvojnosnikové žeriavy. Na žeriavovom moste je umiestnená mačka žeriava vybavená el. lanovým kladkostrojom alebo el. reťazovým kladkostrojom. Mačka môže byť vybavená okrem hlavného zdvihu aj pomocným zdvihom. Možnosti ovládania žeriava sú závesným ovládačom alebo pomocou rádiového ovládača, prípadne z kabíny.

Technické špecifikácie

 • Typ:  jednonosníkový alebo dvojnosníkový žeriav
 • Nosnosť:  150 kg  –  250 000 kg
 • Rozpätie žeriavu: 3m  –  30m alebo podľa požiadavky
 • Výška zdvihu: 1 m – 20 m alebo podľa požiadavky
 • Zdvíhacia jednotka: lanový kladkostroj – reťazový kladkostroj
 • Ovládanie : diaľkovo rádiom – závesným ovládačom

Stĺpové otočné žeriavy

          Stĺpový otočný žeriav  je typ voľne stojaceho zariadenia na manipuláciu s malým a stredne ťažkým bremenom. Stĺp je ukotvený na roznášaciu dosku ukotvenú v podlahe. Konzolový žeriav je typ konštrukcie, ktorú tvorí konzolové rameno z valcovaného profilu, rameno je otočne uložené na stĺpe haly.  Tieto typy žeriavov sú určené na manipuláciu s bremenami v dielňach, v skladoch, na zvarovacích pracoviskách a pri obsluhe obrábacích strojov.

Technické špecifikácie

 • Typ:  uhol otáčania 0°-270° alebo uhol otáčania 360°
 • Nosnosť:  100 kg  –  5 000 kg
 • Vyloženie : 1m  –  7m alebo podľa požiadavky
 • Výška zdvihu: 1 m – 20 m alebo podľa požiadavky
 • Zdvíhacia jednotka: lanový – reťazový kladkostroj
 • Ovládanie : závesným ovládačom – diaľkovo rádiom
 • Ovládanie otoče výložníka: ručná – elektrická

Portálové  žeriavy

         Portálový žeriav je zdvíhací mechanizmus, ktorý sa používa hlavne vo vonkajšom prostredí,  v skladovacích a prekladacích priestoroch, ale svoje uplatnenie si nájde  aj  v montážnych halách a vo všetkých priemyselných odvetviach. Konštrukcia je postavená s kolesami a hnacím mechanizmom. Vedenie je zabezpečené koľajnicou umiestnenou na zemi. 

Technické špecifikácie

 • Typ:  jednonosníkový alebo dvojnosníkový 
 • Nosnosť:  150 kg  –  250 000 kg
 • Rozpätie žeriavu: 3m  –  30m alebo podľa požiadavky
 • Výška zdvihu: 1 m – 20 m alebo podľa požiadavky
 • Zdvíhacia jednotka: lanový kladkostroj – reťazový kladkostroj
 • Ovládanie : diaľkovo rádiom – závesným ovládačom
 •  

Ručný portálový žeriav

          Portálové žeriav s ručným posunom sa používa vo všetkých oblastiach, od remeselníckych dielní, garáží až po priemyselné použitie. Sú vhodné pre bremená s nízkou a strednou hmotnosťou a sú tiež vhodné na vonkajšie použitie. Žeriavy sa pohybujú ručne a nie sú závislé od koľajového systému. Môžu byť vybavené kladkostrojom s elektrickým alebo ručným zdvihom a pojazdom.

Technické špecifikácie

 • Nosnosť:  100 kg  –  5 000 kg
 • Rozpätie žeriava : 1m  –  8m alebo podľa požiadavky
 • Výška zdvihu: 1 m – 6 m alebo podľa požiadavky
 • Zdvíhacia jednotka: lanový – reťazový kladkostroj
 • Ovládanie kladkostroja : ručné – elektrické
 • Ovládanie portálu: ručné